Hvordan virker DNS

Hvordan virker DNS? Har du oplevet det? Du taster hjemmeside adressen og tænker over hvordan computeren får hentet hjemmesiden.Måske ved du at IT enheder kun kan tale til hinanden ved hjælp af IP adresser, så der skal en form for oversætter til. Her kommer DNS ind i...

IT elever på EUC Nordvest

Kære IT elever på EUC nordvest Her er linket til materialet vi vil gennemgå: https://sanderhof-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/casper_sanderhof_dk/Erj-MbhIrf5PqOzvDALnYXUBXyW99iXfE5dYgPfFpDDrCQ?e=EWYukK Koden får du udleveret af din lære! Link til youtube kanalen:...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.