Hvad er en IP-Adresse?

Ja, hvad er det nu en IP-Adresse er?

For at kunne forstå det må vi først se på hvad IP står for og hvad der menes med adressen.

Historie om IP

Hvad er det nu IP er? IP står får Internet Protocol og dens udvikling begyndte i 1974 som blev ledet at computer videnskabsmand Bob Kahn, og Vint Cerf. Typisk ser vi IP i samspil med Transmission Control Protocol, TCP. Sammen er de kendt som TCP/IP og er det helt grundlæggende når vi snakker kommunikation mellem enheder på et netværk.

Den første store version af Internet Protocol var version 4, som er bedre kendt som IPV4. I 1981, blev det defineret i RFC 791 af Internet Engineering Task Force, IETF.

Du kan læse mere om RFC 791 her.

Efter IPV4 blev der udviklet IPV6, som blev defineret af IETF i 1998. IPV6 var designet til at skulle overtage helt efter IPV4 på et eller andet tidspunkt. I 2022 er ca.38% af google’s brugere besøgende med en IPV6 adresse.

Historie om IP

Hvad er det nu IP er? IP står får Internet Protocol og dens udvikling begyndte i 1974 som blev ledet at computer videnskabsmand Bob Kahn, og Vint Cerf. Typisk ser vi IP i samspil med Transmission Control Protocol, TCP. Sammen er de kendt som TCP/IP og er det helt grundlæggende når vi snakker kommunikation mellem enheder på et netværk.

Den første store version af Internet Protocol var version 4, som er bedre kendt som IPV4. I 1981, blev det defineret i RFC 791 af Internet Engineering Task Force, IETF.

Du kan læse mere om RFC 791 her.

Efter IPV4 blev der udviklet IPV6, som blev defineret af IETF i 1998. IPV6 var designet til at skulle overtage helt efter IPV4 på et eller andet tidspunkt. I 2022 er ca.38% af google’s brugere besøgende med en IPV6 adresse  

 

IP Adresser

En IP Adresse er et nummer, der indentificerer en computer eller en anden enhed på internettet. Man kan sammenligne det lidt med en postadresse, som kan indentificeret hvor en brev er på vej fra og til. IP Adressen er unik for hver enhed og identificerer afsteder eller modtager af de data der skal transmiteres ved hjælp af Internet Protocol.

IPV4 adresser

En IPV4 adressse er nem at genkende, da den består af typisk 4 grupper af tal. Disse grupper kalder vi et oktekt. IP Adressen består af i alt 32 bit fordelt på 4 bytes. Et eksempel på en IPV4 adresse er krak.dk som har IP adressen 80.69.225.63.

Den største IP adresse vi kan have vil være 232 Grunden til at der skrives 2 opløftet i 32 er at grundtallet i det binære talsystem er 2 og ved at der er 32 bit i en IP adresse bliver regnestykket 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 = 4.294.967.296 mulige IP adresser. Tilbage i 1980’erne var det rigeligt med adresser til hver netværksenhed, men vi har hurtigt erfaret at det slet ikke er nok, så i dag bliver vi nød til at bruge teknologier som NAT, så flere enheder kan deles om en enkelt IP adresse. Derfor er der brug for IPv6.

 

IPV6 adresser

IPv6 adresser bruger 128 bit i stedet for de 32 bit, som gør at der er langt flere IP adresser. Der er nemlig 2128 adresser eller 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456.

Eksempelvis har google følgende IPv6 adresse: 2607:f8b0:4005:805::200e

Som det tydeligt ses af IP adressen, er IPv6 adressen noget anderledes og består nu også af bogstaver. Det skyldes at IPv6 adressen skrives ved hjælp af det hexadecimale talsystem, som har grundtallet 16. Derfor vil hvert cifre have en værdi fra 0-F som altså er 0-9 og A-F. Fordi der er så mange flere IP adresser i IPv6, er der ikke brug for NAT eller tilsvarende. 

 

 

Klasse Adresse område CIDR Bemærkninger
Klasse A 0.0.0.0 til
127.255.255.255
/8 Supporterer 16 milioner host på hvert af netværkene
Klasse B 128.0.0.0 til
191.255.255.255
/16 Supporterer 65.000 hosts på hvert af netværkene
Klasse c 192.0.0.0 til
223.255.255.255
/24 Supporterer 16 milioner host på hvert af netværkene
Klasse D
(Multicast)
224.0.0.0 til
239.255.255.255
Reserveret for multicast grupper
Klasse E
(Reserveret)
240.0.0.0 til
255.255.255.255
Reserveret for fremtidig og forskningsformål.

Der kan læses mere om disse klasser på denne side 

 

Loopback

Området med IP adresserne 127.x.x.x er reserveret til loopback. Eksempelvis er 127.0.0.1 pc’ens standard loopbackadresse som bruges til at kontrollerer om driver staken og dermed også om netkortet virker som det skal.

author avatar
caspersanderhof

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.