Find adressen på I2C enhed

Har du købt eks. et LCD display eller en temperaturcenser der understøtter I2C standard til eks. arduino. Hvordan kan jeg finde adressen på I2C enheden?

Der er faktisk ikke så svært – Lad os starte og find adressen på I2C enhed.

Start med at forbinde enheden (LCD eller anden enhed) til arduino:
Enhed——-> Arduino uno
GND GND
VCC 3.3V
SDA A4
SCL A5

 

 

 

 

 

Bagsiden af et LCDE display hvor man kan se connections

Kopier nu dette schetch til dit Arduino IDE:

// ————————————–
// i2c_scanner
// Med udgangspunkt i denne kode: https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/
// Tak til alle!
//
// Dentte program tester for enheder på i2c bussen dog maks 7 bit adresser

include //For at kunne bruge stikk A4 som SDA line og A5 som SCL line skal vi importerer Wire biblioteket

void setup()
{
Wire.begin();//Initialiserer Wire biblioteket og tilslutter sig I2C bussen som enten master eller slave

Serial.begin(9600); //Start seriel”porten” så vi kan se hvad der sker under vejs.
while (!Serial); // Så læge at Serial objektet ikke er initialiseret endnu (er nødvendigt på Arduino Lepardo
Serial.println(“nI2C Scanner”); //Skriv i seriel konsollen
}

void loop() //Gennemløb dette tit!
{
byte error, address; //Klargør variabler til fejlhåndtering og adressen
int nDevices; //Klargør variabler til Device nr.

Serial.println(“Scanning…”); //Skriv i seriel konsollen

Devices = 0; //Sæt device til 0
for(address = 1; address < 127; address++ ) //Gennemløb for de 7 bit, hvilket svarer til 127
{
// i2c scanner bruger retur værdien
// af funktionen Write.endTransmission til at se
// om en enhed accepterer kommunikationen

Wire.beginTransmission(address); // Påbegynd transmision til enhed med given adressen
error = Wire.endTransmission(); //Afslut transmision og fordi funktionen endTransmission() returnerer en værdi hvis det ikke lykkedes,
                 //Bruger vi returværdien til at afgøre om der var en enhed på den givne adresse
//Der er ifølge https://www.arduino.cc/en/Reference/WireEndTransmission følgende returværdier:
// 0 - Det lykkedes
// 1 - Data er for lang til transmisionsbuffer
// 2 - Modtog NACK (Ikke bekræftet) ved transminsion af adresse
// 3 - Modtog NACK ved transmision af data
// 4 - Andre fejl

if (error == 0)        //Hvis der ikke var en fejl, var der en enhed på adressen....
{
 Serial.print("I2C enhed fundet ved addresse 0x"); //Skriv i seriel konsollen
 if (address<16)                 //Hvis adressen er mindre end 16 som i HEX er 10 
  Serial.print("0");              //Tilføjes et nul før værdien som kun er på et cifre
 Serial.print(address,HEX);           //Skriv nu adressen, men i HEX værdi
 Serial.println(" !");             //Skriv i seriel konsollen

 nDevices++;                   //Vi har fundet en enhed og tæller antal devies op med en
}
else if (error==4)                //Hvis returværdien er 4(Andre fejl)
{
 Serial.print("Ukendt fejl ved addresse 0x");  //Skriv i seriel konsollen at der er en ukendt fejl
 if (address<16)                //Hvis adressen er mindre end 16 som i HEX er 10
  Serial.print("0");              //Tilføjes et nul før værdien som kun er på et cifre
 Serial.println(address,HEX);          //Skriv nu adressen, men i HEX værdi
}
}//Slut for hver adresse
 
 if (nDevices == 0)                //Hvis der ikke var fundet nogle enheder..
  Serial.println("Ingen I2C enheder fundetn"); //Skriv i seriel konsollen at der ikke er fundet nogle enheder
 else                       // Ellers (Hvis der var fundet enheder..
  Serial.println("donen");           //Skriv i seriel konsollen"Done"
 delay(5000);                   // Vent 5 sekunder før der scannes igen
}

Sketchen kan også hentes her:

Upload nu sketcen til din arduino og åben serial monitor

 

 

 

 

 

 

Her vil du kunne se de enheder den finder med de tilhørende adresser

Find adressen på I2C enhed

Her vil du kunne se adressen! Så har du fundet adressen på I2C enhed.

Du finder det samlet i min youtube video her:

author avatar
caspersanderhof

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.